Pytania i odpowiedzi

Tablica interaktywna Smart Board działa niedokładnie?

Należy ponownie skalibrować tablicę za pomocą opcji kalibracja szczegółowa.
1.    Uruchomić program Smart Settings.
2.    Klikamy na link Orientuj dopasuj produkt firmy smart.
3.    Wybieramy opcję Ustawienia orientacji / dostosowania.
4.    Wybieramy opcję kalibracja  dokładna (20 punktowa).
5.    Klikamy na przycisk zastosuj (prawa dolna część okna).
6.    Klikamy na link strona główna (znajdujący się w prawej górnej części okna aplikacji).
7.    Klikamy na link orientuj / dopasuj produkt firmy Smart.
8.    Na tablicy dotykamy czerwone punkty aby skalibrować tablicę.

Po zakończeniu ostatniej operacji tablica powinna działać poprawnie

Tablica nie działa / Na tablicy nie można pisać?

1) W celu usunięcia usterki sprawdź kolor diody znajdującej się w prawym dolnym rogu na obudowie tablicy

a) dioda nie pali się – brak zasilania.
Potencjalne przyczyny:
- kabel USB jest odłączony przy tablicy lub przy komputerze lub jest niedociśnięty,
- uszkodzone lub wyrobione, gniazdo USB w komputerze.

b) dioda miga na zielono
- trwa nawiązywanie połączenia z komputerem – oprogramowaniem (czas nawiązywania połącznia uzależniony jest od szybkości pracy komputera i systemu operacyjnego,
- sterowniki nie zostały poprawnie zainstalowane (lub niepoprawnie działają) na komputerze.  

c) dioda pali się na czerwono – Tablica interaktywna ma zasilanie, lecz nie ma połączenia z oprogramowaniem
Przyczyny:
- stan ten może trwać kilka sekund podczas uruchamiania komputera,
- zawieszenie tablicy (niezbędne zresetowanie modułu sterującego tablicy – kliknięcie szpilką w otwór 1 mm znajdujący się na zewnętrznej części modułu – prawy dolny róg tablicy z tyłu),
- uszkodzenie mechaniczne tablicy lub modułu sterującego tablicą.

d) dioda miga – kolor żółty - Występuje podczas aktualizacji oprogramowania sterowników.

e) dioda pali się – kolor żółty ciągły – tablica zawiesiła się podczas instalacji sterowników. Zawieszenie instalacji.
- Spróbuj zresetować tablicę interaktywną poprzez rozłączenie i ponowne połączenie kabla USB i kliknąć szpilką w otwór 1 mm znajdujący się na module sterującym tablicy (prawy dolny róg, tył tablicy)

2) Po podniesieniu pisaka lub gumki nie pali się biała dioda (znajdująca się pod pisakiem / gumką) – brak połączenia pomiędzy dolnym panelem  a modułem sterującym tablicą – sprawdź czy kabel łączący panel z tablicą jest wciśnięty do końca po obu stronach  kabel 20-30 cm, wtyczki kabla telefonicznego)

Projektor nie włącza się?

a) w projektorze brak zasilania. Aby wstępnie zdiagnozować problem (czas operacji 5 minut).
1) Sprawdź czy kabel zasilania jest dociśnięty w gnieździe projektora i w gniazdku z prądem.
2) Sprawdź  czy włącznik znajdujący się z boku projektora jest na pozycji  1 (nie 0).
3) Wymień kabel zasilający na inny i sprawdź czy projektor działa na innym kablu.

b ) przekroczono czas użytkowania projektora bez czyszczenia filtra (300 godzin).
W celu rozwiązania problemu należy (czas operacji 5 minut):
1) Odłączyć kabel  zasilający projektor i kabel VGA.
2) Wysunąć i wytrzepać filtr znajdujący się w tylnej części projektora.
3) Wsunąć wyczyszczony filtr z powrotem.
4) Podłączyć kable zasilające.
5) Uruchomić projektor i wyzerować w menu podstawowym opcję czas użytkowania filtra.

c) żarówka w projektorze uległa przepaleniu i jest to sygnalizowane migającą czerwoną diodą Lamp.
W celu rozwiązania problemu należy wymienić żarówkę (czas operacji 5 minut):
1) Odłączyć kabel zasilający projektor i kabel VGA.
2) Odkręcić śrubokrętem krzyżakowym śrubę mocującą klapkę projektora (wymiary 8x8 cm).
3) Odkręcić 2-3 śruby mocujące klatkę z żarówką do projektora.
4) Wyjąć klatkę z żarówką.
5) Włożyć nową klatkę z nową żarówką.
6) Przykręcić 2-3 śruby mocujące klatkę.
7) Włożyć klapkę i przykręcić 1 śrubę mocującą.
8) Podłączyć kable zasilające.


Jeżeli wyżej wymienione sposoby nie pomogły skontaktuj się z serwisem firmy - tel. 509 302 479.